Chemifarb – Twój specjalista w wykończeniu podłóg

Firma „Chemifarb” Spółka Akcyjna otrzymała dotację na kapitał obrotowy 3.4 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 129 862,23 zł. Dotacja została przeznaczona na wypłaty dla pracowników oraz na zakup towarów handlowych

Firma „Chemifarb” Spółka Akcyjna otrzymała dotację na kapitał obrotowy 3.4 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 129 862,23 zł. Dotacja została przeznaczona na wypłaty dla pracowników oraz na zakup towarów handlowych.