Chemifarb – Twój specjalista w wykończeniu podłóg

Montaż płytek dywanowych

Płytki dywanowe są dostępne w różnych kolorach, strukturach i wzorach. Możliwości twórczych jest zatem nieskończenie wiele. Jednak w celu uzyskania optymalnego rezultatu absolutną koniecznością jest zapewnienie prawidłowego montażu płytek. Należy zatem ściśle przestrzegać instrukcji montażowych.

Jedną z najważniejszych korzyści płytek dywanowych jest wygoda i elastyczność, z którą można je montować lub wymieniać. Montaż płytek dywanowych zapewnia również oszczędność kosztów dzięki ograniczeniu strat związanych z cięciem w porównaniu z dywanami o szerokości pokoju lub innymi wykładzinami podłogowymi.

Przygotowanie

Opakowanie

Paleta liczy 20 pudeł. Każde pudło mieści 5 m² płytek dywanowych. Umieść pudła na płaskim podłożu w pomieszczeniu, w którym mają zostać ułożone. Otwórz pudła w górnej części lub z boku i pozostaw płytki do aklimatyzacji na co najmniej 24 godziny.

Kontrola

Na każdym pudle znajduje się informacja o jakości, kolorze i numerze partii. Informacje te oraz strzałkę kierunku włókien można znaleźć również na spodzie każdej płytki dywanowej. W celu zapewnienia równomiernego rezultatu bardzo ważne jest, aby na jednej przestrzeni używać płytek z tej samej partii. Dlatego właśnie należy zawsze sprawdzać dostarczony produkt przed jego montażem.

Warunki otoczenia

Przed ułożeniem płytek należy przechowywać je w zamkniętym  pomieszczeniu,  w którym temperatura sięga od 15 do 25 °C, a wilgotność względna wynosi  +/- 60 %.

Podłoże

Płytki dywanowe można montować na każdej podłodze, jeśli jest ona sucha, czysta, wolna od tłuszczu, stabilna i płaska. Resztki poprzedniej wykładziny podłogowej należy usunąć. Podłoże musi być ustabilizowane i suche – zgodnie z wymogami krajowych norm i przepisów budowlanych. Temperatura podłoża powinna wynosić od 10 do 25 °C. Wilgotność nie może przekraczać poziomu 5 %.

Ogrzewanie podłogowe

W przestrzeniach z ogrzewaniem podłogowym system ogrzewania podłogowego należy wyłączyć co najmniej 24 godziny przed układaniem płytek. 48 godzin po ułożeniu płytek system można stopniowo włączać (+/- 5 °C na dzień). Zadbaj o to, aby obwód grzewczy był całkowicie wodoszczelny.

Montaż płytek dywanowych

Montaż

Wszystkie płytki dywanowe przeznaczone są do układania osobno.

W przypadku układania płytek dywanowych nie ma potrzeby stosowania trwałego klejenia, dlatego zalecamy użycie kleju antypoślizgowego lub półtrwałego. Kleje te po wysuszeniu zachowują nieutwardzony efekt lepkości.

Zadbaj o to, aby płytki dywanowe układane były porządnie obok siebie, podkład musi dokładnie przylegać, a włókna nie mogą ulec zakleszczeniu. Jeśli płytki dywanowe zostaną zbyt mocno dociśnięte, może dojść do powstania wypukłości i zagięć.

Układanie płytek dywanowych najlepiej jest zacząć od otworu drzwiowego. Przy otworze drzwiowym układa się całą płytkę i kontynuuje się dalej montaż do środka pomieszczenia, równolegle do głównej ściany. Środek powinien służyć jako punkt wyjścia dla dalszego stopniowego układania płytek.

Kontrola

Na każdym pudle znajduje się informacja o jakości, kolorze i numerze partii. Informacje te oraz strzałkę kierunku włókien można znaleźć również na spodzie każdej płytki dywanowej. W celu zapewnienia równomiernego rezultatu  montażu  płytek dywanowych bardzo ważne jest, aby na jednej przestrzeni używać płytek z tej samej partii. Dlatego właśnie należy zawsze sprawdzać dostarczony produkt przed jego montażem.

Kierunek włókien

Na spodzie płytek dywanowych znajduje się strzałka wskazująca kierunek włókien. Pomaga to w układaniu produktu w różny sposób:


   Jednokierunkowo

– Montaż płytek dywanowych odbywa się w tym samym kierunku, 

– co zapewnia jednolite pokrycie podłogi

    Szachownica

– Co drugą strzałkę na spodzie płytki dywanowej obraca się o 90°

     Układ ciosany

– Każda płytka przesuwana jest w pionie o pół długości – tak aby nigdy nie było 4 schodzących się wierzchołków

      Układ co pół płytki

– Każda płytka przesuwana jest w poziomie o pół długości – tak aby nigdy nie było 4 schodzących się wierzchołków

Na ulotce technicznej znajduje się informacja o tym, jakie możliwości montażowe można zastosować w przypadku danego produktu.

Cięcie płytek

W celu ułożenia płytek dywanowych w pomieszczeniu, w większości przypadków, należy je przyciąć przy pomocy nożyka. Cięcie płytek dywanowych odbywa się na podkładzie. Połóż płytkę B przeznaczoną do cięcia dokładnie na płytce A. Użyj dodatkowej płytki (C). Przysuń tę ostatnią do ściany po płytce B.


Następnie zaznacz na płytce B miejsce przecięcia.


 Na koniec ułóż przeciętą płytkę B na przestrzeni między ścianą a płytką A.


Zabezpieczenie podłogi po ułożeniu płytek

Zadbaj o to, aby świeżo ułożona wykładzina podłogowa została odpowiednio zabezpieczona, jeśli w pomieszczeniu będą odbywały się dodatkowe prace specjalistyczne. Podczas montażu nie ustawiaj jeszcze żadnych mebli na podłodze. Ciężkie meble przemieszczaj na płytach pilśniowych, aby uniknąć uszkodzenia płytek.