Chemifarb – Twój specjalista w wykończeniu podłóg

Polityka jakości ISO 9001

Nadrzędnym celem „Chemifarb” S.A jest posiadanie i doskonalenie organizacji zorientowanej na klienta. Zadowolony klient jest podstawowym elementem strategii Przedsiębiorstwa i gwarancją jego sukcesu. Celem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest wykazanie zdolności „Chemifarb” S.A. do stałego dostarczania usług handlowych spełniających wymagania klienta przez:

  1. Orientowanie przedsiębiorstwa na klienta,
  2. Poszukiwanie nowych odbiorców,
  3. Dążenie do uzyskiwania zysku na działalności gospodarczej

Zobowiązujemy się do:

  • przestrzegania wymogów prawa i systemu Zarządzania Jakością w „Chemifarb” S.A.
  • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
  • tworzenia sprzyjających warunków do pełnego angażowania się pracowników w realizację celów jakości.

Rzeszów 29.05.2018

Zarząd Chemifarb S.A